За нас

Бизнеспол е организация с цел защита на бизнеса от вредни действия срещу него.

Нашата задача е да го предпазим, като помогнем да бъдат разкрити злонамерените лица и предотвратим по-нататъшни посегателства. 

В  сайтът можете да откриете няколко регистри , които биха ви помогонали да предпазите бизнеса си и да помогнете за предотвратването на следващи злоупотреби.