За „Регистър нежелани служители”

Въпрос-1. Какво да направя, ако съм недоволен от служител, който е злоупотребил и е навредил на фирмата и как се извършва регистрация

Отговор: За тази цел е „Регистър нежелани служители” в който да бъде поставено лицето, за да не вреди в бъдеще. Ръководителя на пострадалата фирма въвежда полетата на регистъра данни. Комбинацията на данни е така направена, че да се избегне злоупотребата. Например, публикуването на лични данни, не е пълно но е достатъчно да се конкретизира кой е нежелан. Номера на трудовата книжка е необходим, като гаранция, че работодателя е публикувал в регистъра, защото само бивш работодател може да знае този номер и се изолира възможността някой да си направи шега.

За „Регистър нежелани клиенти”

Въпрос-1. Какво да направя, ако моята фирма е обект на кражба или друго вредно действие и имам видеозапис на събитието.

Отговор: За тази цел е „Регистър нежелани клиенти” в който може да бъде публикуван видеоматериала, като голяма е вероятността някой да познае лицето извършило деянието и да изпрати информация на оставените за контакт данни( телефон или e-mail).
(След качване на видеоматериала се одобрява от администратор)

За „Антислужител на месеца"

Въпрос-1. Какво да направя, ако някой Служител е извършил нещо нередно и имам видеозапис на деянието.

Отговор: За тази цел е Регистър „Антислужител на месеца” в който може да бъде публикуван видеоматериала
(След качване на видеоматериала се одобрява от администратор)

За „Регистър с Препоръки”

Въпрос-1. Какво да направя, ако някой мой бивш служител поиска препоръка.

Отговор: За тази цел е „Регистър с Препоръки” в който може да бъде публикувана препоръка