Бизнесът иска отмяна на праговете за минимален осигурителен доход

Няма такива в нито една държава от ЕС

1461162730

С писма до министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и министъра на финансите Владислав Горанов, 4-те национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, поискаха отмяна на праговете за минимален осигурителен доход.

Според тях в годините след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г., административно определяните прагове за минимален осигурителен доход (МОД) се разминават драстично с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените. Този подход увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони, сектори, предприятия и на уязвими социални групи с ниска квалификация, се казва в писмото на работодателските организации.

Подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС, припомнят работодателите. В ход е и увеличаване на ставките на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО, независимо от първоначално заявените намерения за отказ от увеличаване на данъчно осигурителната тежест.

Затова и четирите големи организации искат отмяната на праговете и приемане на нов консенсусен модел от работодатели, синдикати и държава за определяне на минималната работна заплата в страната.

Източник: economic.bg