Глобиха търговска верига заради липсващи инструкции на български

Нарушението е установено от "таен клиент"

23 91

Глоба до 1000 лева ще бъде наложена на голяма търговска верига за за липса на инструкция за употреба на български език. Нарушението е установено от служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, които закупиха като "тайни клиенти" пералнa машина. Проверката е направена в обекти на веригата в цялата страна след множество сигнали и жалби на граждани.


Клиентите под прикритие разопаковаха закупената пералнa машина пред централния вход на магазина, на видно място с охранителни камери. При проверката не е открита инструкция за употреба на български език. За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Инструкцията за употреба се съставя от производителя и се превежда в пълен обем на официалния език на страната, в която се продава артикулът. В инструкцията производителят посочва начина на монтаж, експлоатация, поддръжка, почистване и други. С предупредителни текстове насочва вниманието на потребителя за безопасна работа и за предпазване от битови инциденти.

С цел безопасна работа при използването на уреди, агенцията апелира потребителите да обръщат внимание за: наличие на СЕ маркировка, която удостоверява, че са направени необходимите изпитвания по отношение на безопасността; посочено наименованието  или търговската марка на производителя; посочени основните технически параметри върху уреда с които се осигурява безопасно използване. 
 
Източник: economic.bg