Услуги

Предоставените от нас услуги позволяват на ръководителите на фирмите,да получат първоначална представа за кандидатите за работа,като могат да проверят в регистри дали са нежелани от предишни работодатели и дали имат препоръки от тях. Със споделянето на видеоинформация предоставяме възможност да бъдат разкрити извършители на посегателство срещу бизнеса. Тази услуга позволява при наличие на видеоматериал на злонамерени действия от клиенти или други лица срещу фирмата,да могат да бъдат изпратени в регистър „Нежелани клиенти” видеоматериал,чрез които да бъде помогнато да се разкрият лицата и да се предотврати повторни действия срещу бизнеса.

С качването на видео в рубриката „анти служител на месеца” се цели да бъде показано какво не трябва да се върши на работното място,което понякога е единственият начин ръководителя да бъде разбран.