Регистър некоректен работодател

На некоректен работодател може да попадне всеки човек. Най-често липсата на коректност се изявява в нередовно изплащане на трудовите възнаграждения. Добре е, ако попаднете в подобна ситуация, да предприемете съответните мерки за нейното напускане и изплащане на задълженията към вас. Некоректните работодатели могат да бъдат подведени и под отговорност, като от началото на 2017 са въведени още промени в Кодекса на труда. Така, в случай, че станете жертва на некоректен работодател и той е забавил най-малко 2 заплати на 1/3 от служителите си, Инспекцията по труда ще има основание да подаде молба за откриване процедура по несъстоятелност.

Освен вече споменатия некоректен работодател обаче – на работното място може да станете свидетели и на некоректни служители. Все по-зачестили стават оплакванията за неизпълнение задълженията на служители от различни фирми и излизането в болнични, когато това не е необходимо. Тук става дума за т.нар фалшиви болнични, които са практика да се получават и от фирми в ликвидация.

Във връзка със зачестилите случаи на некоректен служител и некоректен работодател – добре е винаги да имате едно наум, когато постъпвате на работа или наемате нови кадри.